Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. 2730, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 96 m2, jehož součástí je stavba s č. p. 1031 ( na KN – rodinný dům ) vše zapsané na LV č. 962 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, Katastrální území Vsetín, obec Vsetín. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1800000
Platnost do
2019-10-12
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Vsetín, Vsetín, okres Vsetín