Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. st. 21, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 m2, jehož součástí je stavba (na KN Stavba pro administrativu) s č. p. 24 a dále pozemek parc. č. 20/1, druh pozemku, ostatní plocha o výměře 440 m2. Vše zapsané na LV č. 22 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, Katastrální území Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
3800000
Platnost do
2019-10-12
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa