Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 224/3 o výměře 635 m2, ostatní plocha – jiná plocha, ze kterého byl GP č. 1354-2488/2018 oddělen pozemek parc. č. st. 1021 o výměře 41 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 224/5 o výměře 69 m2, ostatní plocha – jiná plocha, obec a k. ú. Lysice, na LV č. 636, Katastrální úřad pro jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Boskovice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
44000
Platnost do
2019-10-12
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Lysice, Lysice, okres Blansko