Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Jedná se o pozemek parc. č. 304/13 o výměře 1.228 m2, druh pozemku (dle KN) ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. a obec Vlachovo Březí, zapsaný na LV č. 131, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
736000
Platnost do
2019-10-12
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Vlachovo Březí, Vlachovo Březí, okres Prachatice