Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
• 538/61 o výměře 28 m2 vzniklý dle GP č. 588-45/2016 oddělením z pozemku parc. č. 538/8 ostatní plocha • 538/60 o výměře 1 m2 vzniklý dle GP č. 588-45/2016 oddělením z pozemku parc. č. 538/12 ostatní plocha - - dle GP č. 588-45/2016, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu KP v Trutnově na LV č4993. pro katastrální území Dolní Staré Město a obec Trutnov, okres Trutnov, kraj Královéhradecký
Požadovaná cena
17000
Platnost do
2019-10-11
Telefon
956172112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území
Dolní Staré Město, Trutnov, okres Trutnov