Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministersvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 548/2 o výměře 987 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 548/3 o výměře 307 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 1439/1 o výměře 144 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 13 pro k.ú. Lipná, obec Potštát, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, ka-tastrální pracoviště Hranice.
Požadovaná cena
70000
Platnost do
2019-10-13
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Lipná, Potštát, okres Přerov