Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministersvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 134/1 o výměře 265 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p.č. 156/12 o výměře 20 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 1795 o výměře 5 117 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 1853 o výměře 4 399 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 1885 o výměře 7 623 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 1886 o výměře 18 837 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 1902 o výměře 22 882 m2, druh pozemku orná půda, vše zapsané na LV č. 5 pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín.
Požadovaná cena
1532604
Platnost do
2019-10-13
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Mošnov, Mošnov, okres Nový Jičín