Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministersvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 1871 o výměře 5 189 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 1873 o výmě-ře 155 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 4 pro k.ú. Kyžlířov, obec Potštát, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Hranice.
Požadovaná cena
75000
Platnost do
2019-10-13
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Kyžlířov, Potštát, okres Přerov