Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministersvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 903 o výměře 235 m2, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný na LV č. 12 pro k.ú. Polom u Hranic, obec Polom, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Hranice.
Požadovaná cena
10000
Platnost do
2019-10-13
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Polom u Hranic, Polom, okres Přerov