Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministersvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 113/4 o výměře 41 m2, druh pozemku ostatní plocha, zapsaný na LV č. 8 pro k.ú. Staré Oldřůvky, obec Budišov nad Budišovkou, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava.
Požadovaná cena
4500
Platnost do
2019-10-13
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Staré Oldřůvky, Budišov nad Budišovkou, okres Opava