Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek st.p.č. 73, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště, o výměře 595 m2, zapsaný na LV č. 13 pro k.ú. Lipná, obec Potštát.
Požadovaná cena
70000
Platnost do
2019-10-16
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
OSM
Katastrální území
Lipná, Potštát, okres Přerov