Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 606/3, lesní pozemek, o výměře 7060 m2, p.č. 613/5, lesní pozemek, o výměře 856 m2 a p.č. 613/6, lesní pozemek, o výměře 4619 m2, vše zapsané na LV č. 103 pro k.ú. Chlum u Volar, obec Volary. Pozemky jsou v LHP vedeny jako podmáčená kmenovina.
Požadovaná cena
83838
Platnost do
2019-10-16
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
OSM
Katastrální území
Chlum u Volar, Volary, okres Prachatice