Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 2950, ostatní plocha, o výměře 2754 m2, zapsaný na LV č. 3957 pro k.ú. Lipník nad Bečvou, obec Lipník nad Bečvou. Pozemek je porostlý náletovými dřevinami, zčásti využívaný jako zemědělská půda, nachází se mimo zastavěnou část města.
Požadovaná cena
55000
Platnost do
2019-10-16
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
OSM
Katastrální území
Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, okres Přerov