Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 31/1, vodní plocha, o výměře 932 m2, p.č. 31/3, vodní plocha, o výměře 54 m2, p.č. 42/4, vodní plocha, o výměře 324 m2 a p.č. 42/5, vodní plocha, o výměře 920 m2, vše zapsané na LV č. 22 pro k.ú. a obec Želnava. Pozemky se nachází mimo zastavěnou část obce Želnava.
Požadovaná cena
25420
Platnost do
2019-10-16
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
OSM
Katastrální území
Želnava, Želnava, okres Prachatice