Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 267/2, ostatní plocha, o výměře 153 m2, p.č. 480/3, ostatní plocha, o výměře 130 m2, p.č. 480/23, ostatní plocha, o výměře 117 m2 a p.č. 971/1, ostatní plocha, o výměře 88 m2, vše zapsané na LV č. 90 pro k.ú. a obec Litvínovice. Pozemky se nachází mimo zastavěnou část obce Litvínovice v prostoru u letiště Planá. Podle schváleného územního plánu jsou určeny pro výstavbu dopravní infrastruktury.
Požadovaná cena
231240
Platnost do
2019-10-16
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
OSM
Katastrální území
Litvínovice, Litvínovice, okres České Budějovice