Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 2345/3 o výměře 30 m2 lesní pozemek-lesní pozemek, na kterém je budova, zapsaný na LV č. 887 pro k.ú. Vendolí. Předmětný pozemek je zastavěn stavbou bez č.p./č.e. jiného vlastníka.
Požadovaná cena
2610
Platnost do
2019-10-16
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
OSM
Katastrální území
Vendolí, Vendolí, okres Svitavy