Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky parc. č. 407/5 o výměře 32 m2 a parc. č. 407/6 o výměře 16 m2 oba vedeny jako orná půda, k. ú. Popovice u Rajhradu.
Požadovaná cena
1870
Platnost do
2019-10-18
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Popovice u Rajhradu, Popovice, okres Brno-venkov