Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
lesní pozemky p.č. 614/6 o výměře 18.227 m2, p.č. 614/7 o výměře 2.759 m2, p.č. 639 o výměře 1.009 m2 a p.č. 648/1 o výměře 15.542 m2, vše v k.ú. Třebíč
Požadovaná cena
722590
Telefon
956916308
E-mail
michaela.rychtarikova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. M. Rychtaříková Valentová
Útvar
Lesy České republiky, s.p., KŘ Brno
Katastrální území
Třebíč, Třebíč, okres Třebíč