Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku st.p.č. 144 včetně objektu č.p. 140 a pozemku p.č. 724/1 v k.ú. Chotyně
Požadovaná cena
2080000
Platnost do
2019-11-30
Telefon
+420 972 235 481
E-mail
Fisl@szdc.cz
Osoba
Ing. Fišl
Útvar
O31
Katastrální území
Chotyně, Chotyně, okres Liberec