Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
Pozemek p. č. 964/4, k. ú. Kouty u Bojiště, obec Kouty; jedná se o parcelu bývalého náhonu, na které se vodní tok nenachází; parcela tvoří funkční celek s nemovitostmi ve vlastnictví fyzické osoby (ppč. st. 17/2 a 52/2, k. ú. Kouty u Bojiště), z nichž je jediný možný přístup na pozbývaný majetek; na ppč. 964/4, k. ú. Kouty u Bojiště je umístěna historická stavba s pevným základem, která prozatím není zapsána v KN a není součástí prodeje, neboť je ve vlastnictví fyzické osoby.
Požadovaná cena
7560
Platnost do
2019-10-18
Telefon
956 954 224
E-mail
jitka.blahova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jitka Bláhová
Útvar
Lesy České republiky, s. p.; Správa toků - oblast povodí Vltavy
Katastrální území
Kouty u Bojiště, Kouty, okres Havlíčkův Brod