Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek p.č.11/8 v k. ú. Přílepy o výměře 30 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o pozemek pod stavbou vodního díla jezu zapsané na LV 273.
Požadovaná cena
5300
Platnost do
2019-10-20
Telefon
724968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Vokáčová Štěpánka
Útvar
Závod Berounka
Katastrální území
Přílepy, Přílepy, okres Rakovník