Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
St.p.č. 116, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2.
Požadovaná cena
19800
Platnost do
2019-10-24
Telefon
956235106
E-mail
magdalena.tuckova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Magdalena Tučková
Útvar
lesní správa Litvínov
Katastrální území
Rašov u Litvínova, Klíny, okres Most