Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 240/4, ostatní plochqa, jiná plocha, o výměře 1189 m2
Požadovaná cena
308900
Platnost do
2019-10-23
Telefon
475 672 447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Šumná u Litvínova, Litvínov, okres Most