Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství České republiky.
Popis
S 848/18 Prodej pozemku p.č. st. 8 o výměře 369, zastavěná plocha a nádvoří, oddělen dle GP č. 118-62/2017 z pozemku p.č. st. 8, a dále pozemek p.č. 98/4 o výměře 217 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Vítkovice u Lubence.
Požadovaná cena
80140
Platnost do
2019-10-26
Telefon
956226106
E-mail
martina.ptackova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. Martina Ptáčková
Útvar
Lesní správa Toužim
Katastrální území
Vítkovice u Lubence, Lubenec, okres Louny