Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství České republiky.
Popis
S 291/19 Jedná se o prodej pozemku p.č. 1658/3 o výměře 129 m2, ostatní plocha, oddělen dle GP č. 166-40/2018 z pozemku p.č. 1658 v k.ú. Chlum u Novosedel.
Požadovaná cena
3350
Platnost do
2019-10-25
Telefon
956226106
E-mail
martina.ptackova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. Martina Ptáčková
Útvar
Lesní správa Toužim
Katastrální území
Chlum u Novosedel, Pšov, okres Karlovy Vary