Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 990/07 Prodej části pozemku p.č. 238/1 ostatní plocha o výměře 365 m2, k.ú. Žďárský Potok
Požadovaná cena
54500
Platnost do
2019-10-26
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Žďárský Potok, Stará Ves, okres Bruntál