Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1111/03 Prodej části pozemku p.č. 238/1 , ost. plocha o výmeře 1732 m2, p.č. st.130 o výměře 4 m2 k.ú. Žďárský Potok
Požadovaná cena
248000
Platnost do
2019-10-26
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Žďárský Potok, Stará Ves, okres Bruntál