Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 31/4, druhem ostatní plocha o výměře 180 m2 v k.ú. Blatno u Chomutova.
Požadovaná cena
39060
Platnost do
2019-10-25
Telefon
956235106
E-mail
magdalena.tuckova@lesycr.cz
Osoba
Ing.Magdalena Tučková
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Blatno u Chomutova, Blatno, okres Chomutov