Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 777/99, druhem pozemku ostatní plocha o výměře 37 m2 v k.ú. Nový Dvůr u Žihle, oddělená z pozemku p.č. 777/1, lesní pozemek, geometrickým plánem. Pozemek je zastavěný stavbou jiného vlastníka.
Požadovaná cena
9250
Platnost do
2019-10-26
Telefon
956182106
E-mail
jana.janousova@lesycr.cz
Osoba
Jana Janoušová
Útvar
Lesní správa Žatec
Katastrální území
Nový Dvůr u Žihle, Žihle, okres Plzeň-sever