Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1973, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002463 a názvem „01/1 (A) (A) Žirovnice I, II“, o délce 56 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10251165, ČHP 1-07-03-020), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc. č. 2941/12 v k.ú. Žirovnice. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
10000
Platnost do
2019-11-01
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Katastrální území
Žirovnice, Žirovnice, okres Pelhřimov