Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1970, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00005885 a názvem „Z VOLENIC (VT - D) Volenice“, o délce 30 m, upravující koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10253704, ČHP 1-08-01-130), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc. č. 334/42 v k.ú. Volenice. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou retenční vodní nádrže.
Požadovaná cena
2600
Platnost do
2019-11-01
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Katastrální území
Volenice, Volenice, okres Strakonice