Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
P. p. č. 2572/18 zastavěná plocha a nádvoří, 2572/16 ostatní plocha, 2572/15 a 2572/17 trvalý travní porost. Jedná se o přímý prodej pozemků tvořící funkční celek se stavbou S 1196/16/154)
Požadovaná cena
624220
Platnost do
2019-11-02
Telefon
956154106
E-mail
emanuel.reticky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Emanuel Řetický
Útvar
LS Nové Město na Moravě
Katastrální území
Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou