Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek p. č. 1193/4, o výměře 15 m2, oddělený z pozemku p. č. 1193 geometrickým plánem č. 3287-78/2017
Požadovaná cena
3400
Platnost do
2019-11-03
Telefon
571425240
E-mail
gajdos@pmo.cz
Osoba
Mgr. Radek Gajdoš
Útvar
správy majetku
Katastrální území
Hulín, Hulín, okres Kroměříž