Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Pozemek p.č. 864/1 o výměře 140 m2 druhem ostatní plocha a pozemek p.č. 866 díl "b" dle geometrického plánu, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2 oba v k.ú. Bílina. Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbou jiného vlastníka.
Požadovaná cena
63040
Platnost do
2019-11-03
Telefon
956236106
E-mail
filip.bohuminsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Filip Bohumínský
Útvar
Lesní správa Litoměřice
Katastrální území
Bílina, Bílina, okres Teplice