Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek parc. č. 1129/2 vodní plocha, tok přirozený o nové výměře 631 m2, který vznikl sloučením původního pozemku 1129/2 vodní plocha o výměře 3 m2 s nově vzniklým pozemkem parc. č. 1129/3 díl "a", vodní plocha o výměře 628 m2, odděleným z pozemku parc. č. 1129/1, vše v k.ú. Cep.
Požadovaná cena
113580
Platnost do
2019-11-05
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Bc. Švejkarová
Útvar
ZHV PS1
Katastrální území
Cep, Cep, okres Jindřichův Hradec