Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Část parcely p.č. 332/1 Babákov o velikosti cca 40m2 v délce od parcely p.č. 326 Babákov po mostek, za cenu 101,08 Kč za m2 a stavba úpravy koryta vodního toku na této části pozemku se nacházející v délce cca 10bm za cenu 13.898,96Kč. Na části uvedeného pozemku plánuje městys Včelákov výstavbu: "Posílení vodohospodářských funkcí MVN v Dolním Babákově". Cena je uvedena za 40 m2 pozemku i se stavbou.
Požadovaná cena
17942
Platnost do
2019-11-04
Telefon
956 953 237
E-mail
renata.odvarkova@lesycr.cz
Osoba
Odvárková Renata
Útvar
LČR, s.p., ST-OPL
Katastrální území
Babákov, Včelákov, okres Chrudim