Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Pozemková parcela č. 440/23 v k. ú. Světec o výměře 112 m2, druh ostatní plocha, využití manipulační plocha
Požadovaná cena
10000
Platnost do
2019-11-09
Telefon
702217895
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
Oddělení správy majetku
Katastrální území
Světec, Světec, okres Teplice