Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek p.č. 1940/6, ostatní plocha o výměře 72 m2, nově vytvořený na základě GP č. 811-118/2019, z pozemku p.č. 1940. Pozemek tvoří jednotný funkční celek se stavbou čp. 104 na pozemku p.č. st. 121/3.
Požadovaná cena
43200
Platnost do
2019-11-10
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.zc
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Provodov na Moravě, Provodov, okres Zlín