Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. parc. č. 516/26, o výměře 153 m², druh pozemku vodní plocha, oddělený dle GP č. 478-113/2018 z pozemku parc. č. 516/2, včetně části VD typu opevnění vodního toku o délce 28,65 m.
Požadovaná cena
23573
Platnost do
2019-11-09
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Termesivy, Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod