Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky parc. č. 1627/6, o výměře 21 m2, parc. č. 1627/5, o výměře 3 m2 a parc. č. 1627/4, o výměře 24 m2, oddělené z pozemku parc. č. 1627/1, dle GP č. 1320-70/2019.
Požadovaná cena
4800
Platnost do
2019-11-09
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Bystřice u Benešova, Bystřice, okres Benešov