Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Část vodního díla typu opevnění vodního toku (VD) č. DVT 00000144, v délce 219 m, která je umístěná v korytě DVT IDTV 10267871, na pozemcích parc. č. 603/1, 603/2, 603/3, 603/4 a 222/12 k.ú. Čestín u Jankova.
Požadovaná cena
20300
Platnost do
2019-11-09
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Čestín u Jankova, Jankov, okres Benešov