Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 740, ostatní plocha, jiná plocha a pozemek p. č. 705/2, ostatní plocha, jiná plocha, nově vzniklý dle geometrického plánu č. 2238-36/2019 pro k.ú. Lom u Mostu.
Požadovaná cena
43386000
Platnost do
2019-11-11
Telefon
475 672 447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Lom u Mostu, Lom, okres Most