Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Část pozemku parc.č. 2583/2 - geometrickým plánem oddělena nově vzniklá parcela č. 2583/35 o výměře 29 m2. Pozemek je ve funkním celku s parc.č. st.7/1, je na něm umístěna žumpa a plot jiného vlastníka.
Požadovaná cena
6380
Platnost do
2019-11-14
Telefon
956951207
E-mail
jana.glistova@lesycr.cz
Osoba
Glistová Jana
Útvar
Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry
Katastrální území
Dolní Lomná, Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek