Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1473/18 Prodej pozemku p.č. 169/2, ostatní plocha o výměře 678 m2, k.ú. Tomíkovice
Požadovaná cena
23000
Platnost do
2019-11-18
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Tomíkovice, Žulová, okres Jeseník