Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
pozemek p. č. 12/16 o výměře 90 m2, oddělený z pozemku p. č. 12/14 geometrickým plánem č. 279-125/2017
Požadovaná cena
25000
Platnost do
2019-11-15
Telefon
571425240
E-mail
gajdos@pmo.cz
Osoba
Mgr. Radek Gajdoš
Útvar
správy majetku
Katastrální území
Přečkovice, Bojkovice, okres Uherské Hradiště