Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 101/3, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 139 m2, jehož součástí je stavba s č. p. 175 ( na KN – rodinný dům ) a pozemek parc. č. 966/2, druh pozemku, zahrada, o výměře 502 m2, vše zapsané na LV č. 298 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, Katastrální území Stará Červená Voda, obec Stará Červená Voda. Na pozemku p.č. 966/2 je vedlejší stavba - zděná kolna, nezapsaná v KN. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1150000
Platnost do
2019-11-16
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Stará Červená Voda, Stará Červená Voda, okres Jeseník