Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 281 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou s č. p. 180, rodinný dům, pozemek parc. č. 301 o výměře 958 m2, zahrada, vše v obci Velké Kunětice, k. ú. Velké Kunětice, na LV č. 305, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1350000
Platnost do
2019-11-16
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Velké Kunětice, Velké Kunětice, okres Jeseník