Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p. č. 130/46 ostatní plocha-jiná plocha, p. p. č. 130/47 ostatní plocha-jiná plocha, p. p. č. 130/48 ostatní plocha-jiná plocha. Kupní cena je složená z obvyklé ceny za pozemky a zjištěné ceny za porosty.
Požadovaná cena
4846900
Platnost do
2019-11-15
Telefon
475672447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
ing. Nerglová Radomíra
Útvar
OSM
Katastrální území
Pařidla, Most, okres Most