Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Oddělená část pozemku parc. č. 829/1 v k. ú. Jinonice ozančená v geometrickém plánu č. 1949-9/2019 jako díl "a" o výměře 9 m2.
Požadovaná cena
54720.0
Platnost do
2019-11-18
Telefon
221 401 408
E-mail
zlata.medkova@pvl.cz
Osoba
Mgr. Medková
Útvar
Povodí Vltavy, státní podnik
Katastrální území
Jinonice, Praha, okres Hlavní město Praha