Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství – S_1768/16-164-2
Popis
> část pozemku 2445/1 v k.ú Pardubice č. dle GP 2445/15 v k.ú. Pardubice lesní pozemek oddělený GP 8372-437/2016 na kterém má být umístěna silniční propojka mezi ul. Kyjevská a Pod Břízkami.
Požadovaná cena
403150
Platnost do
2019-11-19
Telefon
724524296
E-mail
jana.stankova@lesycr.cz
Osoba
Jana Staňková
Útvar
LS Choceň
Katastrální území
Pardubice, Pardubice, okres Pardubice